Lee Stafford Mini matu laka 50ml

Lee Stafford  Mini matu laka 50ml

Cena: 2,80 2,10 €

Zīmols: Lee Stafford

Tilpums: 50ml

Artikuls: 000144m

Firm Hold BarNet HairSPRAY.
Lietošana: Izsmidziniet spreju matos. Izvairieties no līdzekļa iekļūšanas acīs.
Brīdinājums: Viegli uzliesmojošs! Hermetizēts iepakojums. Sargājiet no tiešiem saules stariem un nepakļaujiet temperatūrai, kas pārsniedz 500C robežu. Pēc produkta izlietošanas nededzināt un nebojāt iepakojumu. Neizsmidzināt atklātas liesmas vai nokaitētu materiālu tuvumā. Sargāt no uzliesmojuma avotiem. Nesmēķēt. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties no izsmidzināšanas acīs un neieelpot izgarojumus.Ja produkts ir iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens. Izvairieties no ilgstošas līdzekļa izsmidzināšanas. Lietot tikai labi vēdinātās telpās. Lietot tikai tam paredzētajam mērķim.
„Priecājies, izskaties mežonīgi, smaržo brīnišķīgi!”TM Lee